Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raahen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://raahe10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://raahe10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kehittämislautakunta
Pöytäkirja 19.01.2022/Pykälä 6


Liite 6 Tarjous - Kirkkokatu 43 - Praati

 

Praatin toimitilat

 

Kehittämislautakunta 14.12.2021 § 162

 

 

 

Valmistelija Kehittämiskeskuksen johtaja Pitkänen Pasi

 

 Praati - Palveluiden olohuone on ollut toiminnassa reilu puoli vuotta. Kyseessä on pilotti, jonka tarkoituksena on jalkauttaa kaupungin palveluita keskustaan. Ajatuksena on tehdä kaupungin palveluita tunnetuiksi ja helpommin lähestyttäviksi sekä saavutettaviksi. Myös yhdistykset ja muut toimijat voivat hyödyntää tilaa. Pilottia on tarkoitus jatkaa vuoden 2023 loppuun. Praatin nykyisten toimitilojen vuokrasopimus on päättymässä vuoden 2021 lopussa.

 

 Uusien toimitilojen vuokranantaja on Raahen Menu Oy. Tarkemmat vuokraehdot ilmenevät liitteestä olevasta vuokrasopimuksesta.

 

 Asiasta on tehty yritysvaikutusten arviointi. Vaikutukset ovat positiivisia ja toteutuvat lyhyellä aikavälillä. Yhtenä Praatin toiminnan tavoitteena on tuoda keskustaan toimintaa, tapahtumia ja asiakasvirtoja. Lisääntynyt "pöhinä" hyödyttää keskustan yrittäjiä.

 

Liitteet Praati vuokrasopimus

 

Esittelijä Kehittämiskeskuksen johtaja Pitkänen Pasi

 

Päätösesitys Kehittämislautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan vuokrasopimuksen.

Valtuuttaa kehittämiskeskuksen johtajan allekirjoittamaan liitteenä olevan vuokrasopimuksen.

 

Päätös Keskustelun kuluessa kehittämiskeskuksen johtaja teki muutetun päätösesityksen seuraavasti:

Asia palautetaan jatkovalmisteluun hintavertailujen tekemiseksi.

Kehittämislautakunta hyväksyi muutetun päätösesityksen.

 

 

Kehittämislautakunta 19.01.2022 § 6

  

1147/10.03.02/2021  

 

Valmistelija Kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen

 

 Praati - Palveluiden olohuone on ollut toiminnassa reilu puoli vuotta. Kyseessä on pilotti, jota jatketaan vähintään vuoden 2023 loppuun. Praatin nykyisten toimitilojen vuokrasopimus on päättymässä vuoden 2022 maaliskuun lopussa. Asiaa on käsitelty lautakunnassa 14.12.2021, jolloin se päätettiin palauttaa jatkovalmisteluun hintavertailujen tekemiseksi. Vuokrahintoja tiedusteltiin kuudesta eri Raahen ydinkeskustan kohteesta. Tiedustelu tehtiin myös nykyisistä toimitiloista. Hintavertailu esitetään lautakunnalle kokouksessa.

 

 Esityksenä on, että Praati jatkaa toimintaansa nykyisissä vuokratiloissa. Tarkemmat vuokraehdot ilmenevät liitteestä olevasta tarjouksesta.

 

 Asiasta on tehty yritysvaikutusten arviointi. Vaikutukset ovat positiivisia ja toteutuvat lyhyellä aikavälillä. Yhtenä Praatin toiminnan tavoitteena on tuoda keskustaan toimintaa, tapahtumia ja asiakasvirtoja. Lisääntynyt "pöhinä" hyödyttää keskustan yrittäjiä.

 

Liitteet Tarjous - Kirkkokatu 43 - Praati

 

Esittelijä Kehittämiskeskuksen johtaja Pitkänen Pasi

 

Päätösesitys Kehittämislautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan vuokratarjouksen.

Valtuuttaa kehittämiskeskuksen johtajan allekirjoittamaan liitteessä mainittujen ehtojen pohjalta laaditun vuokrasopimuksen ajalle 1.4.2022-31.12.2023.

 

Päätös Hyväksyi esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan käsittelyn jälkeen pidettiin jaloittelutauko klo 18.55-19.05.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Tarmo Somero poistui jaloittelutauon aikana klo 18.56.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Senja Myllymäki poistui jaloittelutauon aikana klo 18.57.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Sinja Meriläinen poistui jaloittelutauon aikana klo 19.03.

Merkittiin pöytäkirjaan, että konsultti Juha Riihiranta saapui kokoukseen jaloittelutauon aikana klo 19.03.