<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kuulutus/ Pitkänkarin ranta-alueen osayleiskaava, luonnosvaihe]]><![CDATA[Maakuntavaltuuston kokous 11.12.2023]]><![CDATA[Jätetaksa / kuulutus 23.11.2023]]><![CDATA[Raahen sataman syvälaiturin 3 rakentamista koskevan päätöksen nro 78/12/2 muuttaminen]]><![CDATA[Julkipanokuulutus / Poikkeamislupa Raahen Teatteri ry / Rakla 1.11.2023 § 174]]><![CDATA[Kuulutus: Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava, vireilletulo ja OAS]]><![CDATA[Vanhan kaupungin asemakaavan muutos (Akm 242), rakennuskiellon jatkaminen / kuulutus]]><![CDATA[Kuulutus/ SSAB:n tehdasalueen asemakaava (Ak 248), vireilletulo ja oas]]><![CDATA[Kuulutus Varvi-itäosa, vireilletulo ja oas]]>