<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kuulutus / Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnos nähtäville]]><![CDATA[Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta Leuvannevan tuulivoimahanke]]><![CDATA[Kutsuntakuulutus 2022]]><![CDATA[Uimarantaluettelo ja valvontatutkimukset kesällä 2022]]><![CDATA[KUULUTUS_vireilletulo_oas_Sairaalan alue]]><![CDATA[Kuulutus Varvi-itäosa, vireilletulo ja oas]]>