Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raahen kaupunki

RSS-linkki

https://raahe10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/76

Raahen kaupungin logo

Asianosaisten kuuleminen (MRL 79 §) ja ilmoitus tonttijaon nähtäville asettamisesta (MRA 39 §) (Tj 1151)             

Teknisen keskuksen ilmoitustaululla ja Raahen kaupungin Internet-sivulla www.raahe.fi pidetään nähtävillä 16.11.2022 - 30.11.2022 välisenä aikana seuraava tonttijakoehdotus (Tj 1151):

Kaup.osa  Kortteli  Tontit

50  324   1 - 4 

Asianosaisilla on oikeus muistutuksen tekemiseen.

Mahdolliset muistutukset tonttijakoehdotuksesta on jätettävä kirjallisesti 30.11.2022 kello 15.00 mennessä Raahen kaupungin kiinteistöinsinöörille, osoite: Kiinteistöinsinööri Mikko Moilanen, Rantakatu 8 E, 92100 Raahe.

Raahen kaupunki ja maanmittauslaitos ovat sopineet kiinteistörekisterinpitoalueen muutoksesta siten, että osa entisen Pattijoen kunnan asemakaava-alueesta on siirretty Raahen kaupungin ylläpidettäväksi. Tämän johdosta Raahen kaupungin rekisterinpitoalueen laajennusalueelle laaditaan kortteleittain erilliset tonttijaot, jonka jälkeen kortteleissa olevat kiinteistöt muutetaan laaditun tonttijaon mukaisiksi kiinteistöiksi.

Raahen kaupunki suorittaa kiinteistönomistajien hakemuksella tarvittavat toimenpiteet (laadunmuutos, lohkominen). Raahen kaupungin vuokraamien tonttien osalta toimenpiteet tehdään kaupungin edustajan jättämällä hakemuksella.

Tonttijaon Tj 1151 laatimisen jälkeen, korttelissa 324 kiinteistöstä 678-415-18-86 muodostetaan tonttijaon mukainen tontti nro 4 lohkomistoimituksella. Kiinteistöstä 678-415-155-26 muodostetaan tonttijaon mukainen tontti nro 2 kiinteistön laatua muuttamalla. Raahen kaupungin vuokraamat tontit nro 1 ja 3 muodostetaan lohkomistoimituksella.

Tonttijakoehdotus Tj 1151 on ollut nähtävillä 1.2.2021 - 15.2.2021 välisenä aikana. Tonttijaon nähtävillä olon jälkeen todettiin, että tonttijakoehdotuksen mukaisen tontin nro 4 rajaa 39-1-7-49 ei muodosteta siten kuin se oli esitetty. Tonttijakoehdotus Tj 1151 laitetaan nyt uudelleen nähtäville. Tonttijakoehdotuksen Tj 1151 mukaisen tontin nro 4 raja on muutettu aikaisemmasta ehdotuksesta olemassa olevan rajan mukaiseksi 39-49. Tonttijakoehdotuksessa ei ole muuta muutosta aikaisemmin esillä olleeseen tonttijakoehdotukseen.

Raahen kaupunki vastaa laadunmuutoksen sekä lohkomistoimitusten kustannuksista.

Lisätietoja

tontti-insinööri Juhani Leinonen

040-830 3194, juhani.leinonen@raahe.fi

Liitteet: Tonttijakoehdotus Tj 1151

Raahen kaupunki  |  PL 62 / Rantakatu 50, FI-92101 Raahe

Vaihde +358 8 439 3111  |  Y-tunnus 1791817-6 |  kirjaamo@raahe.fi  |  www.raahe.fi

Julkaistu: 16.11.2022


Liitteet
  Tj 1151 nähtäville