Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raahen kaupunki

RSS-linkki

https://raahe10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/61

Raahen kaupungin logo

Asianosaisten kuuleminen (MRL 79 §) ja ilmoitus tonttijaon Tj 1148 nähtäville asettamisesta (MRA 39 §)             

Teknisen keskuksen ilmoitustaululla ja Raahen kaupungin Internet-sivulla www.raahe.fi pidetään nähtävillä 28.9.2022 - 12.10.2022 välisenä aikana seuraava tonttijakoehdotus (Tj 1148):

Kaup.osa  Kortteli  Tontit

50  321   1 - 2 

Asianosaisilla on oikeus muistutuksen tekemiseen.

Mahdolliset muistutukset tonttijakoehdotuksesta on jätettävä kirjallisesti 12.10.2022 kello 15.00 mennessä Raahen kaupungin kiinteistöinsinöörille, osoite: Kiinteistöinsinööri Mikko Moilanen, Rantakatu 8E, 92100 Raahe.

 

Raahen kaupunki ja maanmittauslaitos ovat sopineet kiinteistörekisterinpitoalueen muutoksesta siten, että osa entisen Pattijoen kunnan asemakaava-alueesta on siirretty Raahen kaupungin ylläpidettäväksi. Tämän johdosta Raahen kaupungin rekisterinpitoalueen laajennusalueelle laaditaan kortteleittain erilliset tonttijaot, jonka jälkeen kortteleissa olevat kiinteistöt muutetaan laaditun tonttijaon mukaisiksi kiinteistöiksi.

Tonttijakojen laatimisen jälkeen osalle kiinteistöjä tehdään kiinteistön laadunmuutos, jolloin kiinteistö muutetaan voimassa olevan tonttijaon mukaiseksi tontiksi. Kiinteistön laatu muuttuu tilasta tontiksi ja samalla kiinteistö saa uuden kiinteistötunnuksen. Osassa kiinteistöjä tulee tehdä lohkomistoimitus, jossa tonttijaon mukainen tontti erotetaan kiinteistön muista alueista, esim. kaavan mukaisesta virkistysalueesta.

Raahen kaupunki suorittaa kiinteistönomistajien hakemuksella tarvittavat toimenpiteet (laadunmuutos, lohkominen). Raahen kaupungin vuokraamien tonttien osalta toimenpiteet tehdään kaupungin edustajan jättämällä hakemuksella.

Tonttijaon Tj 1148 laatimisen jälkeen korttelissa 321 sijaitsevasta kiinteistöstä 678-415-155-3 muodostetaan lohkomistoimituksella Raahen kaupungin vuokraamat tonttijaon mukaiset tontit nro 1 ja 2.

 

Lisätietoja

tontti-insinööri Juhani Leinonen

040-830 3194, juhani.leinonen@raahe.fi

Jakelu:  Raahen kaupunki, Tonttijaon mukaisten tonttien 1 ja 2 vuokralaiset

Liitteet: Tonttijakoehdotus Tj 1148

Raahen kaupunki  |  PL 62 / Rantakatu 50, FI-92101 Raahe

Vaihde +358 8 439 3111  |  Y-tunnus 1791817-6 |  kirjaamo@raahe.fi  |  www.raahe.fi

Julkaistu: 28.09.2022


Liitteet
  Tj1148 nähtäville