Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raahen kaupunki

RSS-linkki

https://raahe10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/57

Raahen kaupungin logo

Asianosaisten kuuleminen (MRL 79 §) ja ilmoitus tonttijaon nähtäville asettamisesta (MRA 39 §)               

Teknisen keskuksen ilmoitustaululla ja Raahen kaupungin Internet-sivulla www.raahe.fi pidetään nähtävillä 20.9.2022 - 4.10.2022 välisenä aikana seuraava tonttijakoehdotus (Tj 1184):

Kaup.osa  Kortteli  Tontit

50  616   1 - 2 

Asianosaisilla on oikeus muistutuksen tekemiseen.

Mahdolliset muistutukset tonttijakoehdotuksesta on jätettävä kirjallisesti 4.10.2022 kello 15.00 mennessä Raahen kaupungin kiinteistöinsinöörille, osoite: Kiinteistöinsinööri Mikko Moilanen, Rantakatu 8E, 92100 Raahe.

Raahen kaupunki ja maanmittauslaitos ovat sopineet kiinteistörekisterinpitoalueen muutoksesta siten, että osa entisen Pattijoen kunnan asemakaava-alueesta on siirretty Raahen kaupungin ylläpidettäväksi. Tämän johdosta Raahen kaupungin rekisterinpitoalueen laajennusalueelle laaditaan kortteleittain erilliset tonttijaot, jonka jälkeen kortteleissa olevat kiinteistöt muutetaan tonttijaon mukaisiksi kiinteistöiksi.

Tonttijakojen laatimisen jälkeen osalle kiinteistöjä tehdään kiinteistön laadunmuutos, jolloin kiinteistö muutetaan voimassa olevan tonttijaon mukaiseksi tontiksi. Kiinteistön laatu muuttuu tilasta tontiksi ja samalla kiinteistö saa uuden kiinteistötunnuksen. Osassa kiinteistöjä tulee tehdä lohkomistoimitus, jossa tonttijaon mukainen tontti erotetaan kiinteistön muista alueista, esim. kaavan mukaisesta virkistysalueesta tai katualueesta.

Raahen kaupunki suorittaa kiinteistönomistajien hakemuksella tarvittavat toimenpiteet (laadunmuutos, lohkominen). Raahen kaupungin vuokraamien tonttien osalta toimenpiteet teh-dään kaupungin edustajan jättämällä hakemuksella.

Tonttijaon Tj 1184 laatimisen jälkeen, korttelissa 616 kiinteistöistä 678-415-155-97 ja 678-415-155-98 muodostetaan tonttijaon mukaiset tontit nro 1-2 kiinteistöjen laatua muuttamalla.

Lisätietoja

tontti-insinööri Juhani Leinonen 040-830 3194, juhani.leinonen@raahe.fi

Jakelu: Raahen kaupunki, Kiinteistön 678-415-155-97 omistajat, kiinteistön 678-415-155-98 vuokralaiset, kiinteistön 678-415-18-208 omistajat (tonttijakoalueeseen rajoittuva kiinteistö)

Liitteet: Tonttijakoehdotus Tj 1184

Raahen kaupunki  |  PL 62 / Rantakatu 50, FI-92101 Raahe

Vaihde +358 8 439 3111  |  Y-tunnus 1791817-6 |  kirjaamo@raahe.fi  |  www.raahe.fi

Julkaistu: 20.09.2022


Liitteet
  TJ1184 kartta nettiin